top of page

Kā kļūt par biedrības Buddas.lv biedru?

Lai kļūtu par biedru, lūdzu, aizpildiet un parakstiet biedra anketu un palūdziet rekomendācijas diviem Delnas biedriem, kuriem arī jāparaksta anketa. Aizpildīto anketu nosūtiet Delnas birojam pa pastu vai ieskanētā veidā uz e-pasta adresi ti@delna.lv. Delnas padome izvērtēs pieteikumu, lems par biedra uzņemšanu un lēmumu Jums nosūtīs uz norādīto e-pastu. Pēc uzņemšanas biedra statusā, lūdzu, ieskaitiet Delnas kontā 50 EUR biedra naudu par šo gadu.

Ja nepazīstat nevienu no Delnas biedriem, aizpildītajai un parakstītajai biedra anketai pievienojiet CV un īsu motivācijas aprakstu. Delnas padome izskatīs dokumentus un sazināsies.

Biedriem ir saistoši Delnas statūtiĒtikas kodekss un padomes lēmumi. Biedriem ir tiesības piedalīties Delnas pasākumos, sēdēs un sanāksmēs, izteikt ierosinājumus par darbības uzlabošanu, vēlēt un tikt ievēlētiem Delnas padomē.

bottom of page